يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣ - 
 
منو اصلی
صفحه اصلي > ستاد > دفتر پرستاری > سوپروایزر آموزشی 
 
 
 
 هانیه جعفریان
 
سوپروایزر آموزشی
 
 
شماره تماس محل کار : 88906802
 
سوابق تحصیلی :
کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1392
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1378
 
شرح وظایف و مسئولیت ها :
 
1. تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت ) 
2. تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود ) 
3. تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي 
4. اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروه ها 
5. تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط 
6. تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان
7. هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائی
8. پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي
9.  تشكيل كميته آموزش پرستاري 
10. هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
11. پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
12. همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان
13. همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش
14. همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15. برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي
16.  ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ...)
17. همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18. هدايت و آموزش كاركنان در راستاي : 
الف . حسابرسي كيفي خدمات پرستاري 
ب . ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات 
ج. ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19. هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20. هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21. ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
22. كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23. كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24. ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق : 
الف . كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده 
ب . بررسي رضايتمندي مددجويان 
ج . بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري 
25. كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري
26. مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
27. شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري
 
منبع :دفتر حقوقي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
 
مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک پانزده خرداد
آدرس : تهران - خیابان کریمخان،      خیابان شهید عضدی جنوبی

تلفن :   88943434- 021
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.